top of page


Działalność CSR

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Klienci

Zapewniamy najwyższe standardy w kontaktach z klientami, a w naszej działalności wychodzimy naprzeciw potrzebom defaworyzowanych i wrażliwych grup odbiorców produktów i usług. Umacnianie relacji z Klientami jest podstawą zakładanego wzrostu marki

Projekt bez tytułu (7).png
Bride and Groom_edited.jpg
Image by Emma Dau

Pracownicy

Naszym celem jest budowanie z Pracownikami zrównoważonej relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, odpowiedzialności wobec siebie, szerzenie kultury dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Dajemy zespołom możliwość rozwój społecznego i zawodowego ściśle przestrzegając praw człowieka. Angażujemy społecznie Pracowników organizując dla nich wolontariat pracowniczy.

Społeczeństwo

Z naszego punktu widzenia wzrost wartości musi być zgodny z interesami środowiska, w którym ewoluuje. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do relacji ze społecznościami oraz do rozwoju inicjatyw opartych na dialogu w zakresie partnerstwa społecznego i biznesowego.

Niepełnosprawni sportowcy w hali sportowej
Krajobraz Wsi

Środowisko i klimat

Bierzemy potrzeby związane ze środowiskiem i działamy w sposób, który przyczynia się do osiągnięcia szerszego celu zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie naturalnych minerałów i ręczna produkcja pomaga zminimalizować emisje CO2 i innych szkodliwych substancji oraz zmniejsza ilości odpadów.

#Złotówka na wagę złota

Pomóż nam pomagać. Wesprzyj niepełnosprawnych! 

Nasza filozofia opiera się o założenie WIN-WIN, dlatego chcemy dzielić się z najbardziej potrzebującymi. Z każdej zarobionej przez nas 1 zł przekazujemy 10% na działania organizacji charytatywnych, które otaczają swoją opieką niepełnosprawnych.

Wskaż cel lub organizację, którą chciałbyś wesprzeć.

Zobacz kolekcje z diamentami

bottom of page